LiveZilla Live Help
 

 


   

 

   


PW LI 5 PW LI 4
PW LI 3
PW LI 2
PW LI 1
1000 MB 500 MB 200 MB 100 MB 50 MB فضا
12 GB 8 GB 5 GB 3.5 GB 2 GB پهنای باند
نامحدود نامحدود 200 100 50

تعداد ایمیل

نامحدود نامحدود 20 5 5 بانک اطلاعاتی
نامحدود نامحدود 20 10 5 زیر دامنه
Direct Admin Direct Admin Direct Admin Direct Admin Direct Admin

کنترل پانل

55.000 45.000 35.000 25.000 15.000

قيمت

 

 © شرکت پیشتاز وب - ارائه دهنده خدمات تخصصي ميزباني وب و توليدکننده نرم افزار (شرايط خدمات - حريم شخصي کاربران)